Lelki táplálék

 

Vonalban

Jelenleg 5 vendég olvas minket

Katolikus Rádió

Idézet

" Istentől jössz, Istenhez mész, és sohasem vagy otthon, csak Istennél. "

R. Hombach OSB

BejelentkezésKépek a kegyhelyről

Főoldal

Máriabesnyői egyházközség idei jelmondata:

      "Éljetek méltóan Krisztus evangéliumához!”

Fil 1,27

Szentmisék rendje

  • Hétköznap: 18:00
  • Vasár- és ünnepnap: 09:00, 10:30, 18:00
További információk...

Főbúcsúink

  • 2015. június 28. Összmagyarság búcsúja
  • 2015. augusztus 15-16. Nagyboldogasszony Főbúcsú
  • 2015. szeptember 5-6, 8. Kisboldogasszony Nagybúcsú

További információk...

VIRÁGVASÁRNAPTÓL – HÚSVÉTIG PDF Nyomtat Email
Írta: Turai János atya   
2015 április 24., péntek 00:00

Ezekben a napokban egész Egyházunk „föltekint Arra, akit keresztül szúrtak”, hogy együtt átéljük a nagy drámát, amelyben a megváltás fölséges titkát szemléljük. Erőteljesen kell hirdetnünk az igazságot: akit a kereszten szemlélünk, maga Isten!

            Mit teszünk, ha meg akarunk nyugtatni valakit, hogy a felkínált ital nem mérgezett? Az illető személy jelenlétében iszunk belőle.

Ezt tette Isten az emberekkel: ivott a kínszenvedés keserű kelyhéből! Az emberi fájdalom tehát nem lehet „mérgezett”, nem lehet pusztán negatívum, veszteség, abszurdum, ha maga Isten úgy döntött, hogy megízleli.

A kehely alján pedig gyöngyszemre kell bukkannunk. Mi ismerjük ennek a gyöngyszemnek a nevét: FELTÁMADÁS!

„Az a véleményem, hogy a jelen szenvedések nem mérhetők az eljövendő  dicsőséghez, amely nyilvánvalóvá lesz rajtunk.” (Róm 8,18)

            Ez a gondolat vezérel bennünket a nagyhét egymás után következő eseményeiben, amelyekben jelenvalóvá válnak a megváltás titkának nagy eseményei; Amikor elkísérjük Jézust földi életének utolsó állomásain, hogy tanúi legyünk az Ő minden értelmet felülmúló szeretetének.

 

VIRÁGVASÁRNAP: Elkísérjük Jézust az Ő ünnepélyes jeruzsálemi bevonulására.

A de. fél 11-kor kezdődő szentmise előtt barkaszentelés és körmenet. A templomba érkezve a diadalmenet az ellenkezőjére fordul, amikor fölhangzik a passió (Jézus szenvedéstörténete) az énekkar előadásában. Ezen a napon du. 16 órakor a szabadtéri oltár előtti téren közösségünk felnőtt tagjai előadják a Besnyői Passiót, Zimányi Norbert akolitus rendezésében.

 

NAGYCSÜTÖRTÖK: a SZENT HÁROM NAP KEZDETE.

Reggel 7 órakor a Bazilikában énekeljük Jeremiás siralmait. De. 10 órakor a váci székesegyházban a Főpásztor és az egyházmegye papsága ünnepel. Az olajszentelési szentmise nemcsak a papoknak, de híveknek is nagy élmény.

Este 18 órakor kezdődik az utolsó vacsorát megjelenítő szentmise, ahol megelevenedik a Jézus szolgáló szeretetét szimbolizáló lábmosás.

Odaállunk az Úr körül szorongó apostolok közé az Utolsó Vacsora termében: szinte látjuk őket, amint arcukra kiül a döbbenet, a rémület, a szorongás. Az, amit sejtettek, de nem akartak elhinni, az, amit tudtak, de nem mertek elfogadni, ti. hogy nemsokára elveszítik Jézust, az most beteljesedik. Jézusra bízták mindenüket: hitüket és szeretetüket, múltjukat és jövőjüket. Ha most elveszítik őt, akkor mindent elveszítettek. Az apostolok azt érezték, hogy Jézusban elveszítik magát a Szeretetet. Szeretet nélkül pedig nem élhet az ember.

Jézus ezt jól tudta, ezért a kenyér és a bor színe alatt itt hagyta örök jelenlétét. 

A szentmise után virrasztás: az Oratoriumban agapéval kezdődik, szendviccsel, pogácsával kínálhatjuk egymást. Szép kifejezése ez a testvéri közösségnek. Ezután felolvassuk a János evangéliumból Jézus búcsúbeszédét (Jn 13-17. fejezetek), ami az utolsó vacsorán hangzott el. Az Atyával való kapcsolatának legmélyebb titkába vezet be bennünket, és meghív minket is erre a szentháromságos közösségre.

Este 9 órakor  a kapucinus kereszttől indul a éjszakai keresztút. 

 

NAGYPÉNTEK: JÉZUS SZENVEDÉSE ÉS KERESZTHALÁLA (Szigorú böjti nap)

De. 9 órakor a Lamentiációt énekeljük. Du. 17 órakor keresztút a szabadtéri stációknál.

Este 18 órakor kezdődik a Jézus halálára emlékező nagypénteki liturgia:

a passió énekelve; a kereszthódolat, és az áldoztatás.

A keresztény élet középpontjában ott találjuk a keresztet, mely a szenvedés szimbóluma. Minden imánkat a kereszt jelével, keresztvetéssel kezdjük és fejezzük be. Nemcsak templomaink tornyán, de szobánk falán és sokaknak a nyakláncán is ott van Jézus keresztjének mása. Ez érthető, hiszen Jézus életének csúcspontja, az ő kereszten való szenvedése és halála volt. János evangéliumában Jézus így vall erről: „Most mélyen megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám! Szabadíts meg ettől az órától. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!” (Jn 12,27) Ez Jézus órája, itt teljesedik be a küldetése, itt valósítja meg a megváltást, itt dicsőíti meg az Atyát.

Jézus azért jött, hogy elhozza a földre azt a szeretetet, ami Istenben van; és a szeretetnek a legmagasabb szintű kifejeződése, a szeretetből vállalt szenvedés és halál. Az utolsó vacsorán ő maga tanította: „Senkinek sincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13). 

NAGYSZOMBAT: A csend napja, Jézus a sírban fekszik.  Reggel 9 órakor énekeljük a Bazilikában a Lamentációt. Ezt követően egész nap látogatható a Bazilikában a feldíszített szentsír.

HÚSVÉTI VIGILIA: Nagy szeretettel meghívunk mindenkit az Egyház legnagyobb ünnepére, Jézus feltámadásának megünneplésére, a húsvéti vigília szertartására, amely nagyszombaton este fél 9-kor kezdődik. Erre az alkalomra gyertyát hozzunk magunkkal! (A templom bejáratánál fogunk gyertyát árusítani)

Ebben a liturgiában mindannyian átéljük keresztségünk titkát és megújítjuk a keresztségi fogadásunkat.

Húsvét éjszakáján, a gyertyás körmenet után szeretettel várunk mindenkit egy húsvéti köszöntésre és agapéra! Aki teheti, szendvicset, pogácsát, esetleg süteményt vagy üdítőt hozzon magával!

Adja Isten, hogy ezek a szent napok igazi megújulást hozzanak személyes életünkbe, családjainkba, és megerősödést közösségünk számára!

 

HÚSVÉTVASÁRNAP

Ünnepi miserendet tartunk: 9 óra,  fél 11 és este 18  órakor lesznek szentmisék,

Ugyanígy lesz Húsvét másnapján! 

Gyónási lehetőség az ünnepekben a szentmisék előtt, alatt és után, valamint bejelentés alapján! 

A mindennapok problémái, aggodalmai miatt olykor hajlamosak vagyunk arra, hogy önmagunkba, szomorúságba, keserűségbe zárkózzunk... és ez jelenti a halált.

Ne keressük ott Azt, aki él!
           „Fogadd el tehát, hogy a Feltámadt Jézus belépjen életedbe, fogadd be bizalommal, mint barátot: Ő az élet! Ha idáig távol voltál Tőle, tégy egy kis lépést: tárt karokkal befogad téged. Ha közömbös vagy, fogadd el a kockázatot: nem fogsz csalódni. Ha úgy tűnik, hogy nehéz Őt követned, ne félj, bízd Rá magad, és legyél benne biztos, hogy Ő melletted áll. Veled van és neked adja a békét, amit keresel és az erőt, hogy úgy élj, ahogy Ő akarja.”
 
GRASSALKOVICH ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA PDF Nyomtat Email
Írta: Kája Sándor   
2012 november 12., hétfő 17:48

A alapítvány adószáma az 1%-os felajánláshoz: 18714052113  

Szinte minden nap szembesülünk azzal, hogy sok embertársunk számára a „mindennapi kenyér” előteremtése is komoly feladatot jelent. Az emelkedő élelmiszer árak, a magas közüzemi díjak, albérleti kiadások és megnövekedett hiteltörlesztések mellett magas a munkanélküliség, nehéz munkát találni. Ezen körülmények nyomán sokak számára veszélybe került az egészség, az emberhez méltó élet.

Bővebben...
 
„GÖDÖLLŐN, A MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKÁBAN LÁTHATÓ…” PDF Nyomtat Email
Írta: Koós Albert   
2012 augusztus 19., vasárnap 16:05

Kedves Testvérek, Látogatók!
 
Az irodában vagy a sekrestyében 3 ezer forintért megvásárolható a képen látható 260 oldalas, ~150 színes képpel ellátott keménytáblás könyv. Ha a látogatók (turisták, zarándokok, az egyházközség régi és új tagjai ) belépnek a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikába, az ott látott sok szép szobor, kép és tárgy láttán sok kérdés merülhet fel bennük. Ezen kérdések egy részére igyekszik ez az összeállítás válaszokat adni - 83 kérdéskörben, 200 szócikkben - hogy az ott látottakról az érdeklődők további ismereteket szerezhessenek. (Minden esetben megjelölésre került a forrás, a legtöbb esetben a 15 kötetes Magyar Katolikus Lexikon.)  

A kötet összeállítója: Koós Albert.


 

A Máriabesnyői Kegytemplom bazilika rangot kapott

2008. szeptember 7-én, a kisboldogasszony búcsún S. E. R. Juliusz Janusz apostoli nuncius ünnepi szentmise keretében hirdette ki, hogy XVI. Benedek pápa az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2008. május 2-án kelt határozatával a máriabesnyői kegytemplomot basilica minor rangra emelte.